Pretraga

REKLAMACIJA:

Korisnički servis

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket.
Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete.

U ovom slučaju molimo Vas da nam odmah
pošaljete e-maila [email protected]  sa:

Brojem primljene Račun-otpremnice
Imenom i prezimenom

Kontakt telefonom
Razlogom odbijanja pošiljke U najkraćem mogućem roku
obavestićemo Vas o daljem toku reklamacije, tj. zamene.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da isporučena roba
oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pošaljete
e-mail na [email protected] sa:

Brojem primljene Račun-otpremnice Imenom i prezimenom Kontakt telefonom Razlogom Reklamacije ili zamene proizvoda U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
prijemareklamacije pisanim ili telefonskim putem, odgovorćemo vam na izjavljenu reklamaciju tj.
zamenu i obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Prilikom rešenja Reklamacije, ukoliko je odobrena, imate mogućnost:

Zamene za isti proizvod
Zamene za drugi proizvod

Povrat novca

Pravo na reklamaciju imate ,od trenutka isporuke pošiljke, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
(Sl glasnik RS 62/20144)

Vaš  Oblačić!

Vaša korpa

Vaša korpa je prazna

Ukupna cena
RSD0.00
0